KENTARO!! Naku na, Tokyo de mate (2008)
Photo: Yoichi Tsukada
Close