Mitani Bunraku Sorenari Shinju (Aug. 11 - 22, 2012 at Parco Theatre)
Photo: Osako Futoshi
Photo courtesy of Parco Co., Ltd.
Close