Sugimoto Bunraku Sonezaki Shinju (Aug. 14 - 16, 2011 at KAAT Kanagawa Arts Theatre)
(c) Hiroshi Sugimoto, courtesy of Odawara Art Foundation
Close