Haruko no Musume (2003)
Photo: Yoichi Tsukada
Close