Ao no Hate – Ginkatetsudo Zensokyoku
Nov. 30 – Dec. 3, 2012 at Kichijoji Theatre
Photo: Gasho Ito
Close