Yoshitsune Senbon Zakura - Act Four
(Jul. 7 - 8, 2012 at Kyoto Performing Arts Center - Shunju-za)
Photo: Toshihiro Shimizu

Close